หมวดหมู่

โครงการทั้งหมดในการแข่งขันปี 2018

กางเกงยีนส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กางเกงยีนส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - Pagurojeans, กางเกงยีนส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำโดยการลดการใช้น้ำและพลังงานให้น้อยที่สุด