คำถามการเคลื่อนไหวที่อ่อนนุ่ม

Anonim
Image

เทศบาลเมือง Canegrate (MI) ได้เข้าร่วม " Covenant of Mayors " ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มที่เปิดให้ทุก เมืองในยุโรป ที่ต้องการเป็นตัวเอกในการพัฒนา นโยบายพลังงานใหม่

ดังนั้นจึงเลือกที่จะลดการปล่อย CO2 ลงมากกว่า 20% ภายในปี 2563 โดยดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

พลเมืองได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการ สำรวจออนไลน์เรื่อง การเคลื่อนย้ายเมืองโดยกรอกแบบสอบถามที่ลิงค์ต่อไปนี้:

http://www.infoenergia.eu/nuovo/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=Mobilita

หุ้น