เบรเซียโรงเรียนภาคฤดูร้อนของโรงเรียนมัธยมเพื่อสิ่งแวดล้อม

Anonim

โรงเรียนมัธยมเพื่อสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยคา ธ อลิกแห่ง Sacred Heart of Brescia ร่วมมือกับ ExpoLab เพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ในมุมมองของ Dolomites of Val Badia เหตุการณ์ซึ่งจะจัดขึ้น 21-23 มิถุนายน 2012 ในการตั้งค่าที่สวยงามของ San Cassiano (BZ) จะเป็นเจ้าภาพนักเรียนหนุ่มวันนี้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย ASA ปริญญาโทอาจารย์และนักวิจัยจากโลกวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิพิเศษของ บริษัท ในภาคเกษตรอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาและปัญหาด้านโภชนาการโดยอ้างอิงกับการตลาดและวิถีชีวิตสีเขียวการฝึกอบรมและการระดมทุน

หุ้น