Rio + 20: ความท้าทายสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลกสิ้นสุดลง

Anonim
Image

การ ประชุมระหว่างประเทศขนาดใหญ่ในรีโอเดจาเนโร ปิดในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน ด้วยความละเอียด RES / 64/236 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2009 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ตัดสินใจที่จะจัดในปี 2012 การประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNCSD) หรือที่เรียกว่าริโอ +20 ซึ่งเป็น 20 ปีหลังจากนั้น ริโอเดอจาเนโร UNCED Earth Summit ปี 1992

หุ้น