เทศกาลไบเทค

Anonim
Image

รุ่นที่สามของ Biodiversamente, เทศกาล แห่ง Ecoscience ซึ่งในวันที่ 27 และ 28 ตุลาคม จะเปิดให้เข้าชมฟรีกว่า 100 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์พื้นที่ธรรมชาติและ 60 WWF oases ทั่วอิตาลี !

วันหยุดสุดสัปดาห์ระหว่างวิทยาศาสตร์และธรรมชาติจัดโดย WWF โดยความร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ANMS) เพื่อค้นหาคุณค่าของ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ "ผลิตในอิตาลี" ในปีนี้อุทิศให้กับ เทือกเขาแอลป์และน้ำ

ข้อมูลทั้งหมดแยกตามภูมิภาคใน www.wwf.it/biodiversamente

หุ้น