สภาพทั่วไปของจักรยานใน Reggio Emilia

Anonim
Image

สหรัฐอเมริกาจักรยานทั่วไป พบกันใน Reggio Emilia ในวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม ความคิดริเริ่มที่ได้รับการสนับสนุนจาก Legambiente, Anci, Fiab และ #salvaiciclisti ได้รับการยึดติดกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ Giorgio Napolitano

เหตุการณ์ระดับชาติเกิดขึ้นเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายใหม่การ ปั่นจักรยาน และ คุณภาพของเมือง

หุ้น