เปลี่ยน! ฉันจะเลือก

Anonim
Image

การเปลี่ยนแปลง กลับมาแล้ว ! ฉันเลือก เหตุการณ์ที่อุทิศตนเพื่อ วิถีชีวิตที่ยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 21 ตุลาคม Palazzina Liberty ใน Largo Marinai d'Italia ในมิลานได้รับการแปรสภาพเป็นสถานที่สำหรับการประชุมความสัมพันธ์ข้อมูลและการแบ่งปัน แนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้รางวัลผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติสอดคล้องกับธรรมชาติและเคารพงานและตัวเราเอง

ค่าเข้าชมฟรี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้า Facebook

หุ้น