การรีไซเคิลเชิงนิเวศน์ที่งาน Toy Fair

Anonim

Fieramilanocity เป็นเจ้าภาพงานพิมพ์ครั้งที่ห้าของ G! เช่นการเล่น ในวันที่ 16-17-18 พฤศจิกายน จาก 10 ถึง 20 ใน Hall 3 ด้วยพื้นที่หลายพันตารางเมตรที่มีให้ทุกคนในครอบครัวค้นพบข่าว คริสต์มาส ถัดไปและเลือกเกมที่เหมาะสมภายใต้สัญลักษณ์ของ คุณภาพ และความปลอดภัย จะมีพื้นที่สำหรับการ รีไซเคิลระบบนิเวศ ความปลอดภัย ของเล่นการศึกษาถนนและการป้องกันสายตา

หุ้น